En producent från Vietnam

“Lani”

Vad har varit svårast med integrationen i Finland?

För mig personligen så har det varit ganska enkelt att anpassa mig till det finska samhället och språket, eftersom jag var bara två år gammal när jag kom till Finland. Men när jag var tonåring var det svårt att balansera mellan dubbla kulturella identiteter; å ena sidan den traditionella vietnamesiska uppfostran där de unga måste respektera och lyda de äldre utan att ifrågasätta och å andra sidan den finska yttrandefriheten och självständigheten. Lyckligtvis gick det helt bra för mig, genom att jag tog till mig det bästa, och undvek det sämsta, från båda kulturerna.

Vad önskar du att skall hända inom den närmaste framtiden?

Jag önskar att flyktingkrisen ska få en fredlig lösning och att vanligt folk kan återgå till att sköta sina egna liv, sin hälsa och välfärd tillsammans med sina kära.

Sammanställt av KSF Media/marknad och SEK & Grey.

En säkerhetsvakt från Irak

“Ali”

Vad har varit svårast med integrationen i Finland?

Med integrationen hade jag inga problem, allt var ok. Men det svåraste var den långa väntetiden på beslutet. Det var psykiskt mycket påfrestande. Beslutet överlämnades till mig ett år och tjugotre dagar efter att jag kom till Finland.

Vad önskar du att skall hända inom den närmaste framtiden?

Jag hoppas att kunna avsluta mina studier i år. Då kommer jag att ansöka om arbete som säkerhetsvakt för att tjäna samhället och landet som tagit hand om mig.

Sammanställt av KSF Media/marknad och SEK & Grey.

En kirurg från Irak

“Fouad”

Vad har varit svårast med integrationen i Finland?

Det svåraste med integrationen var att samhället inte samarbetade med immigranterna. Till exempel när jag var färdig med språkkursen och sökte praktikplats på sjukhus och hälsocentraler (jag är ju läkare), så sades det på nästan alla ställen att det inte fanns praktikplatser, trots att jag skulle ha gjort praktiken gratis. Det gjorde mig besviken, för utan minst sex månaders praktik får jag inte delta i läkarkompetensproven i Tammerfors.

Det som också var en besvikelse var, att trots att jag arbetat som specialiserad kirurg i över tio år, så måste jag nu gå igenom en lång process med en massa prov för att bli kvalificerad ens som allmänläkare!

Vad önskar du att skall hända inom den närmaste framtiden?

Jag önskar att jag inom en snar framtid skulle få jobba som läkare i Finland och tjäna det samhälle jag bor i. Och gärna bli av med ”titeln” arbetslös snart.

Sammanställt av KSF Media/marknad och SEK & Grey.

En läkare från Irak

“Abbas”

Vad har varit svårast med integrationen i Finland?

Samhället tycker inte om immigranter och har dåligt intryck av dem. Folk försöker hålla sig borta från immigranter och undviker dem också på offentliga platser, som barer och gym osv. Så vi undviker att gå ut eller att vara i kontakt med finska människor.

Vad önskar du att skall hända inom den närmaste framtiden?

Jag hoppas få arbeta som läkare så snart som möjligt.

Sammanställt av KSF Media/marknad och SEK & Grey.

Recommend a refugee

Recommend a refugee text (svenska)